Hotline: 08 387 244 04. Fax: :08 387 242 34
Tiếng anh | Tiếng việt

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG GLOBEMILK

Sữa tươi Globemilk Organic được làm từ sữa Hà Lan nguyên chất 100%, không dư vị thuốc trừ sâu, không hóc môn tăng trưởng và không dư lượng thuốc kháng sinh.