Hotline: 08 387 244 04. Fax: :08 387 242 34
Tiếng anh | Tiếng việt

Công ty TNHH Hùng Dũng thành lập vào năm 2001 với 2 thành viên sáng lập họat động trong lãnh vực xây dựng.

  • Năm 2003: công ty mở rộng sang lãnh vực khai thác khoáng sản.
  • Năm 2005: thành lập công ty thành viên chuyên họat động trong lãnh vực khai thác khoáng sản.
  • Năm 2009: mở rộng sang lãnh vực nhập khẩu và phân phối hàng FMCG.

 

Mục tiêu doanh thu: Đạt doanh thu 300 tỷ vào năm 2015.

Mục tiêu tổ chức: Xây dựng thành công tổ chức hoạt động công ty theo tiêu chuẩn ISO 2001

Mục tiêu chung: Xây dựng thành công mô hình công ty đoàn kết phát triển với chiến lược phát triển tập trung vào con người và phát triển văn hóa công ty theo mô hình tự giác, tự quản và tự chủ.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.