Hotline: 08 387 244 04. Fax: :08 387 242 34
Tiếng anh | Tiếng việt

Xuất khẩu

12Th4 2016

HDC tìm kiếm các đối tác có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của mình di thị trường châu My. Xin vui lòng liên hệ: info@hungdung.com.vn hay ntdung@hungdung.com.vn

12Th4 2016

HDC tìm kiếm các đối tác có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của mình di thị trường châu Úc Xin vui lòng liên hệ: info@hungdung.com.vn hay ntdung@hungdung.com.vn

12Th4 2016

HDC hiện đang là nhà phân phối đôc quyền của thương hiệu CERES tại một số thị trường Đông Nam Á như: VIệt Nam, Lào, Myanma. Với mong muốn và tầm nhìn dài hạn, hiện HDC đang tiếp tục tìm kiếm đối tác và nhà cung cấp để xuất khẩu cho thị trường Đông Nam […]