Hotline: 08 387 244 04. Fax: :08 387 242 34
Tiếng anh | Tiếng việt

All posts by: itsvietnam

About itsvietnam

HDC tìm kiếm các đối tác có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của mình di thị trường châu Âu Xin vui lòng liên hệ: info@hungdung.com.vn hay ntdung@hungdung.com.vn  

HDC tìm kiếm các đối tác có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của mình di thị trường châu My. Xin vui lòng liên hệ: info@hungdung.com.vn hay ntdung@hungdung.com.vn

HDC tìm kiếm các đối tác có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của mình di thị trường châu Úc Xin vui lòng liên hệ: info@hungdung.com.vn hay ntdung@hungdung.com.vn

HDC hiện đang là nhà phân phối đôc quyền của thương hiệu CERES tại một số thị trường Đông Nam Á như: VIệt Nam, Lào, Myanma. Với mong muốn và tầm nhìn dài hạn, hiện HDC đang tiếp tục tìm kiếm đối tác và nhà cung cấp để xuất khẩu cho thị trường Đông Nam […]

2001: Thành lập là Công Ty TNHH 1 thành viên hoạt động trong lãnh vực xây dựng 2004: HDC chuyển thành Công Ty TNHH 2 thành viên, mở rộng hoạt động sang lãnh vực khai khoáng 2008: HDC chuyển thành Công Ty TNHH 3 thành viên, mở rộng hoạt động sang lãnh vực nhập khẩu […]

Công ty TNHH Hùng Dũng thành lập vào năm 2001 với 2 thành viên sáng lập họat động trong lãnh vực xây dựng. Năm 2003: công ty mở rộng sang lãnh vực khai thác khoáng sản. Năm 2005: thành lập công ty thành viên chuyên họat động trong lãnh vực khai thác khoáng sản. Năm […]

  • 1
  • 2