CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI

HUNG DUNG CONSUMER

HUNG DUNG CONSUMER(HDC) khởi đầu từ một Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng từ năm 2001, năm 2010 HDC chính thức mở rông sang lĩnh vực sản xuất nhập khẩu & phân phối hàng tiêu dụng. Năm 2021 HDC đi vào sản xuất trong nước khi mua lại cổ phần và nằm quyền điều hành nhà máy Kisin Food Sài Gòn.

Tầm nhìn

Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm bánh lạnh với chất lượng dẫn đầu mà ở đó Bánh lạnh KISIN là giá trị cốt lõi.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao sự hài lòng của khách hàng và người tiêu dùng thông qua việc cung cấp một giải pháp cho sản phẩm, sản phẩm đạt chất lượng đẳng cấp quốc tế với chi phí tối ưu và dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời.

Giá trị cốt lõi

HDC có được đội ngũ ban lạnh đạo song hành cùng Công ty từ ngày đầu thành lập, tất cả đều hướng tời sự phát triển bên vững công ty. HDC không bán một sản phẩm mà mang đến cho khách hàng một giải pháp cho sản phẩm đạt chất lượng quốc tế với chi phí tối ưu. Sáng tạo đổi mới, vươn tới thành công.

GIỚI THIỆU

Chặng đường 20 năm thành lập, HDC là công ty chuyên về lĩnh vực nhập khẩu và phân phối hàng FMCG. Các sản phẩm được công ty phân phối trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

THƯƠNG HIỆU

NHÂN SỰ

VỀ HUNG DUNG

Doanh thu

105.000 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

27.100 tỷ đồng

Số cán bộ công nhân viên

25.522 người

Tổng tài sản

27.100 tỷ đồng

Số nộp ngân sách

105.000 tỷ đồng

Hệ thống nhà máy

Hồ Chí Minh

Hà Nội

Đà Nẵng

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

product thumbnail
product thumbnail
product thumbnail
product thumbnail